Prawo pracy

Prowadzę indywidualne konsultacje poprzez udział w spotkaniach z klientami, redaguję projekty pism i umów, uczestniczę w negocjacjach reprezentując stanowisko pracownika bądź pracodawcy w sporze wynikłym na gruncie prawa pracy, popieram roszczenia majątkowe i niemajątkowe swoich mocodawców jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

 

Przyjmuję następujące kategorie spraw z zakresu prawa pracy:

  • o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie,
  • sprostowanie i wydanie świadectwa pracy;
  • konsultacje indywidualne lub grupowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sprawy wynikłe z naruszenia zakazu mobbingu  i dyskryminacji pracownika,
  • regulaminy pracy i wynagradzania oraz przepisy wewnętrzne pracodawcy,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • projekty umów o pracę na czas określony i nieokreślony, okres próbny, zlecenie i dzieło,
  • opracowywanie treści kontraktów menedżerskich,
  • umowy regulujące zakaz konkurencji i czas jego trwania,