O Kancelarii

Jako założyciel i właściciel Kancelarii ukierunkowałem swoją działalność na skuteczną ochronę szeroko pojmowanego interesu prawnego osób fizycznych i prawnych zwracających się do mnie z prośbą o udzielenie porady, konsultacji bądź długotrwałej pomocy przy prowadzeniu sądowego sporu.

 

Wykonując zawód adwokata wprowadzam cztery naczelne zasady stanowiące podstawę opartych na zaufaniu stosunków pomiędzy pełnomocnikiem a Klientem:

  • rzetelna i wielopłaszczyznowa analiza zagadnienia prawnego klienta ze wskazaniem alternatywnych dróg działania i ich konsekwencji;
  • osobiste stawiennictwo pełnomocnika na rozprawach i posiedzeniach sądowych bez wyznaczania substytutów w osobach adwokatów lub aplikantów adwokackich;
  • wyczerpujące i precyzyjne informowanie mojego mocodawcy o stadiach postępowania przedsądowego oraz jurysdykcyjnego w jego indywidualnej sprawie – okresowe raporty telefoniczne bądź e-mailowe;
  • opracowywanie najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych dla klienta z jednoczesnym zapewnieniem mu stałej dostępności pełnomocnika w zakresie konsultacji i odpowiedzi na pytania związane z przebiegiem prowadzonej sprawy i jej przewidywanym wynikiem;

W 2007 roku ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie obejmującym lata 2008-2010 pogłębiałem specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego w kancelariach adwokackich działających na terenie Warszawy. W czasie przypadającym na lata 2010-2013 podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe w ramach wykonywanej aplikacji adwokackiej, którą uwieńczyłem pomyślnie zdanym egzaminem zawodowym w marcu 2013 roku.